O Firmie

Betterline to innowacyjna, polska firma, która powstała w 2015 roku

Powstała z potrzeby życiowej Krzysztofa Markowskiego – Założyciela i Prezesa Zarządu. Podmiot ma charakter spółki spin off, której celem jest komercjalizacja wiedzy naukowej i technologii.

Spółka od początku działalności zajmuje się rozwojem działu B+R i prowadzeniem prac w zakresie rozwoju narzędzi IT zabezpieczających dostęp użytkownika do niechcianych treści internetowych. 

Cel firmy

Celem firmy jest opracowywanie skutecznych narzędzi zapewniających ochronę osób, w szczególności dzieci, przed niepożądanymi treściami.

Choć od samego początku Betterline pragnie respektować prawo Internetu do samostanowienia i wolności zamieszczanych w nim treści, to jednocześnie dostrzega potrzebę stworzenia rozwiązania, które pozwoli użytkownikowi zdecydować z jak wielkiej części Internetu ma potrzebę i życzenie korzystać, a dokładniej od jakiej kategorii treści chce się odseparować. Od momentu powstania zespół założycielski silnie ukierunkowuje firmę na ciągły rozwój technologii odpowiadający na potrzeby klienta. Spółka działa w obszarze rozwoju rynku nowych technologii z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji ściśle współpracując na tym polu z firmą MIM Solutions, będącą liderem na polskim rynku w dziedzinie AI/ML. Zespół spółki tworzą młodzi, zaangażowani ludzie, którym przyświecają wspólne cele – realizować misję firmy.

Misja firmy

Misją firmy jest zapewnienie skutecznej ochrony dzieci w Internecie.

W kontaktach, nie tylko z naszymi klientami, ale również z dostawcami, partnerami oraz pracownikami, działamy w oparciu o wartości, które są dla nas ważne w codziennej pracy. Nasza praca opiera się głównie na rzetelności oraz odpowiedzialności za powierzone zadania. Wszystkie zadania są realizowane zgodnie z wartościami zapisanymi w Kodeksie Etyki w Biznesie.

Osoby, które stworzyły firmę Betterline, wprowadziły skutecznie na rynek rozwiązanie pod nazwą Smart Kid Belt (SKB) – pas chroniący dziecko podczas jazdy samochodem. Produkt jest oferowany i cieszy się uznaniem nie tylko na rynkach europejskich, ale także w Azji oraz Ameryce – wydaje się to potwierdzać jak bliski i ważny jest temat bezpieczeństwa dzieci osobom zaangażowanym w projekt.

fota2